شادی همدلانه

0
114

اصطلاح mudita در ادبیات بودایی یک معنای ویژه دارد، این اصطلاح معادل دقیق انگلیسی و فارسی ندارد شاید بدین خاطر که در تجربه ی زیسته ی گویش وران این زبانها یک چنین حالت ذهنی ( mental state )، نسبتا کمرنگ بوده است. با این وجود در زبان انگلیسی معادل sympathetic joy را برای آن برگزیده اند که شاید معادل فارسی مناسب برای آن “شادی همدلانه” یا “شادی مشفقانه” باشد. شادی همدلانه یک وضعیت ذهنی خوشایند است، هنگامی که یک فرد از سعادت و بهروزی فردی دیگر خوشحال می شود بی آن که مستقیما هیچ منفعتی برای او داشته باشد، در جامعه رقابت زده ای که تاکیدش بر برنده بودن بیش از موفق بودن است احتمالا درک این مفهوم دشوار است، برای درک بهتر و تقریب به ذهن، مادری را تصور کنید که نظاره گر پا گرفتن و راه افتادن کودک خردسالش است. البته چنان که گفته شد این مثال تنها در جهت تقریب به ذهن است. Mudita Meditation یک شیوه ی مدیتیشن برای پرورش شادی همدلانه است. و در عصر رقابت زده ی ما چه داروی خوبی می تواند باشد برای رذائل اخلاقی ناشی از رقابت جویی همچون حسادت، چشم و هم چشمی، زیر آب زنی و…

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here