سه شنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸

راه و روش آموزش تغذیه صحیح به کودکان

در این نوشته و نوشته های بعدی قصد دارم درباره راه و روش تشویق کودکان به تغذیه صحیح بپردازم. از دادن رنگ و طعم جدید به غذاهایی که کودکمان از آن فراری است، تا تلفیق بازی با تغذیه برای آن که کودکمان را به...

بین رشته ای

معنای زندگی از نگاه رابرت سولومون، فیلسوف اگزیستانسیالیست

رابرت سولومون (1942_2007) استاد فلسفه دانشگاه تگزاس ، در یک فصل از کتاب پرسش های بزرگ: مقدمه...

وجودگرایی

وجودگرایی اساسا در تعارض با اندیشه‌ بنیادین علم موجود به وجود آمد. یعنی وقتی دکارت انسان را...

دیوانه ای از قفس پرید: سینما و مراقبت و تنبیه

فیلم دیوانه از قفس پرید و یا نام اصلی آن، پرواز بر فراز آشیانه­ فاخته به کارگردانی...

نوشته های دیگر

کمک بگیرید