دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸

امید؛ مایه حیات یا نهایت شرارت

پرومته در میان خدایان کوه المپ، خدای آفریننده انسان است. انسان در ابتدا منحصر به مرد است و زن به مانند بسیاری از نگاه‌های دینی، موجود پسین است. پرومته برای انسان آتش را به عنوان نمادی از روشنایی و بینش به ارمغان می‌آورد...

معنای زندگی از نگاه رابرت سولومون، فیلسوف اگزیستانسیالیست

رابرت سولومون (1942_2007) استاد فلسفه دانشگاه تگزاس ، در یک فصل از کتاب پرسش های بزرگ: مقدمه ای کوتاه بر فلسفه (The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy) به معنای زندگی می پردازد، اومی پرسد: معنای زندگی چیست؟ این پرسشی بزرگ است، سخت ترین...

وجودگرایی

وجودگرایی اساسا در تعارض با اندیشه‌ بنیادین علم موجود به وجود آمد. یعنی وقتی دکارت انسان را سوژه‌ای دانست که می‌تواند ابژه‌ها را از طریق تحقیق ابژکتیو (عینی) درک کند، در مقابل وجودگرایانی چون ‌هایدگر انسان را دزاین دانستند یعنی انسان هم ابژه‌ای متشکل...

بین رشته ای

معنای زندگی از نگاه رابرت سولومون، فیلسوف اگزیستانسیالیست

رابرت سولومون (1942_2007) استاد فلسفه دانشگاه تگزاس ، در یک فصل از کتاب پرسش های بزرگ: مقدمه...

وجودگرایی

وجودگرایی اساسا در تعارض با اندیشه‌ بنیادین علم موجود به وجود آمد. یعنی وقتی دکارت انسان را...

دیوانه ای از قفس پرید: سینما و مراقبت و تنبیه

فیلم دیوانه از قفس پرید و یا نام اصلی آن، پرواز بر فراز آشیانه­ فاخته به کارگردانی...

نوشته های دیگر

کمک بگیرید