دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸

دو سوگرایی (Ambivalence)

دوسوگرایی به تجربه ی احساسات، نگرش ها و تمایلات متضاد نسبت به یک فرد، شی یا موقعیت گفته می شود. در روانکاوی دوسوگرایی به تجربه ی همزمان احساس عشق و نفرت نسبت به یک ابژه اشاره دارد. دوسوگرایی یا تجربه ی همزمان عشق و نفرت...

پاراپراکسی(Parapraxis) یا کنش پریشی چیست؟

پدیده ای بسیار رایج و آشنا که در هر فردی مشاهده می شود و هیچ ارتباطی با بیماری ندارد و هر کسی مستعد آن می باشد. مثلا ممکن است فردی که میخواهد چیزی به زبان بیاورد، چیز دیگری به جای آن بگوید یا مثلا...

بین رشته ای

معنای زندگی از نگاه رابرت سولومون، فیلسوف اگزیستانسیالیست

رابرت سولومون (1942_2007) استاد فلسفه دانشگاه تگزاس ، در یک فصل از کتاب پرسش های بزرگ: مقدمه...

وجودگرایی

وجودگرایی اساسا در تعارض با اندیشه‌ بنیادین علم موجود به وجود آمد. یعنی وقتی دکارت انسان را...

دیوانه ای از قفس پرید: سینما و مراقبت و تنبیه

فیلم دیوانه از قفس پرید و یا نام اصلی آن، پرواز بر فراز آشیانه­ فاخته به کارگردانی...

نوشته های دیگر

کمک بگیرید