سه شنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸

وجودگرایی

وجودگرایی اساسا در تعارض با اندیشه‌ بنیادین علم موجود به وجود آمد. یعنی وقتی دکارت انسان را سوژه‌ای دانست که می‌تواند ابژه‌ها را از طریق تحقیق ابژکتیو (عینی) درک کند، در مقابل وجودگرایانی چون ‌هایدگر انسان را دزاین دانستند یعنی انسان هم ابژه‌ای متشکل...

تعریف وجود و ویژگی‌های آن

وجود گستره‌ای است که فرد بالقوه توانایی آن را دارد که پیش از واکنش نشان دادن بایستد و به میزان سنجی و سبک سنگین کردن کردار خود بپردازد که آنچه هست و آنچه می‌کند به چه ختم می‌شود. بنابراین، وجود گستره‌ای است که در...

بین رشته ای

معنای زندگی از نگاه رابرت سولومون، فیلسوف اگزیستانسیالیست

رابرت سولومون (1942_2007) استاد فلسفه دانشگاه تگزاس ، در یک فصل از کتاب پرسش های بزرگ: مقدمه...

وجودگرایی

وجودگرایی اساسا در تعارض با اندیشه‌ بنیادین علم موجود به وجود آمد. یعنی وقتی دکارت انسان را...

دیوانه ای از قفس پرید: سینما و مراقبت و تنبیه

فیلم دیوانه از قفس پرید و یا نام اصلی آن، پرواز بر فراز آشیانه­ فاخته به کارگردانی...

نوشته های دیگر

کمک بگیرید